Padre Pio, da, želim ići tvojim stopama…

… i upisati svoje nakane za misu sljedećeg petka i primati obavijesti o novim videozapisima.

„Sveta misa bi bila od veće koristi da je ljudi prinose za života, a ne da služi za olakšanje njihovih
duša nakon smrti.”

Papa Benedikt XV

„Jedna misa za sebe za života može vrijediti više od tisuću slavljenih na istu nakanu nakon smrti.“

Sveti Anzelmo Canterburyjski

„Sva dobra djela zajedno nisu ravna misnoj žrtvi, jer su to ljudska djela, dok je sveta misa Božje djelo.“

Sveti Ivan Marija Vianney

Obrazac za misne nakane

Ime i prezime(Required)
Informacije(Required)